Тухай AoGrand

гарын эрүүл ахуйн журам гамбар

№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагынЭрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт1Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн •Гарын эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ, ариутгал, зохистой хэрэглээ, журам • Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийнЭрүүл мэндийн яамЗохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно 2017 ОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/Food technologists and hygiene/Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд эрүүл ахуйн талаас хяналт тавих, орцын түүхий эд, бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд холбогдох шинжилгээ хийх, технологийн туршилт явуулах ажил гүйцэтгэнэ
IАжлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм журам Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам Галаас урьдчилан сэргийлэх журам Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл Үндсэн шаардлага
Хууль, дүрэм, журам | HSSmnГарын авлага “Эрүүл-Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын А/61 дүгээр тушаал эрүүл ахуйн үндэсний хороо, нийгмийн даатгалын
Хууль, дүрэм, журам | HSSmnГарын авлага “Эрүүл-Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын А/61 дүгээр тушаал эрүүл ахуйн үндэсний хороо, нийгмийн даатгалын
№3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР 115,С хавсралт, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 4-р зүйл, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 15 2
IАжлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм журам Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам Галаас урьдчилан сэргийлэх журам Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл Үндсэн шаардлага
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт92Энэ хуулийн 91-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргагч нь энэ хуулийн 525-д заасан журам болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал (ohsas 18001) гарын авлагыг боловсруулсан Германы олон улсын хамтын
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын
ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/Food technologists and hygiene/Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд эрүүл ахуйн талаас хяналт тавих, орцын түүхий эд, бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд холбогдох шинжилгээ хийх, технологийн туршилт явуулах ажил гүйцэтгэнэ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал (ohsas 18001) гарын авлагыг боловсруулсан Германы олон улсын хамтын
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт92Энэ хуулийн 91-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргагч нь энэ хуулийн 525-д заасан журам болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт92Энэ хуулийн 91-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргагч нь энэ хуулийн 525-д заасан журам болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд
ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/Food technologists and hygiene/Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд эрүүл ахуйн талаас хяналт тавих, орцын түүхий эд, бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд холбогдох шинжилгээ хийх, технологийн туршилт явуулах ажил гүйцэтгэнэ
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын
IАжлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм журам Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам Галаас урьдчилан сэргийлэх журам Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл Үндсэн шаардлага
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт1Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн •Гарын эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ, ариутгал, зохистой хэрэглээ, журам • Үйлчлүүлэгчдийн дунд эмэнд тэсвэртэй нянгийн
Хууль, дүрэм, журам | HSSmnГарын авлага “Эрүүл-Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын А/61 дүгээр тушаал эрүүл ахуйн үндэсний хороо, нийгмийн даатгалын
№3112 СУВИЛЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР 115,С хавсралт, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 4-р зүйл, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 15 2
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт11Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 72 дахь заалтад заасны дагуу хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар нь үйл ажиллагаа, үндсэн зорилго, зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ өмчийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт11Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 72 дахь заалтад заасны дагуу хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар нь үйл ажиллагаа, үндсэн зорилго, зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ өмчийн
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын
ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/Food technologists and hygiene/Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаанд эрүүл ахуйн талаас хяналт тавих, орцын түүхий эд, бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд холбогдох шинжилгээ хийх, технологийн туршилт явуулах ажил гүйцэтгэнэ