Тухай AoGrand

Дели ариутгалын бөөний худалдаа allyn

ГЗанданшатар: Хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүйХарин амны хаалт, ариутгалын бодисын хүрэлцээ, нийлүүлэлтийг нэмэх шаардлагатай байна Дөрвөн том үйлдвэр болон өрхийн үйлдвэрлэгчтэй гэрээ байгуулж, амны хаалтны нийлүүлэлтийгГЗанданшатар: Хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүйХарин амны хаалт, ариутгалын бодисын хүрэлцээ, нийлүүлэлтийг нэмэх шаардлагатай байна Дөрвөн том үйлдвэр болон өрхийн үйлдвэрлэгчтэй гэрээ байгуулж, амны хаалтны нийлүүлэлтийгГЗанданшатар: Хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүйХарин амны хаалт, ариутгалын бодисын хүрэлцээ, нийлүүлэлтийг нэмэх шаардлагатай байна Дөрвөн том үйлдвэр болон өрхийн үйлдвэрлэгчтэй гэрээ байгуулж, амны хаалтны нийлүүлэлтийг
ГЗанданшатар: Хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүйХарин амны хаалт, ариутгалын бодисын хүрэлцээ, нийлүүлэлтийг нэмэх шаардлагатай байна Дөрвөн том үйлдвэр болон өрхийн үйлдвэрлэгчтэй гэрээ байгуулж, амны хаалтны нийлүүлэлтийг
ГЗанданшатар: Хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүйХарин амны хаалт, ариутгалын бодисын хүрэлцээ, нийлүүлэлтийг нэмэх шаардлагатай байна Дөрвөн том үйлдвэр болон өрхийн үйлдвэрлэгчтэй гэрээ байгуулж, амны хаалтны нийлүүлэлтийг