Тухай AoGrand

вента де гель бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй

Нүүр цэвэрлэх хөөс | ТенториумЛавны эрвээхийн авгалдайн хандад агуулагдах “цераза” фермент нь арьсны гадарга дээрх үхэжсэн хэсгийг зөөлөн цэвэрлэхээс гадна арьс шинэчлэгдэх, нөхөн сэргэх явцыг идэвхжүүлнэ Лавны эрвээхийн ханд ньНүүр цэвэрлэх хөөс | ТенториумЛавны эрвээхийн авгалдайн хандад агуулагдах “цераза” фермент нь арьсны гадарга дээрх үхэжсэн хэсгийг зөөлөн цэвэрлэхээс гадна арьс шинэчлэгдэх, нөхөн сэргэх явцыг идэвхжүүлнэ Лавны эрвээхийн ханд ньНүүр цэвэрлэх хөөс | ТенториумЛавны эрвээхийн авгалдайн хандад агуулагдах “цераза” фермент нь арьсны гадарга дээрх үхэжсэн хэсгийг зөөлөн цэвэрлэхээс гадна арьс шинэчлэгдэх, нөхөн сэргэх явцыг идэвхжүүлнэ Лавны эрвээхийн ханд нь
Нүүр цэвэрлэх хөөс | ТенториумЛавны эрвээхийн авгалдайн хандад агуулагдах “цераза” фермент нь арьсны гадарга дээрх үхэжсэн хэсгийг зөөлөн цэвэрлэхээс гадна арьс шинэчлэгдэх, нөхөн сэргэх явцыг идэвхжүүлнэ Лавны эрвээхийн ханд нь
Нүүр цэвэрлэх хөөс | ТенториумЛавны эрвээхийн авгалдайн хандад агуулагдах “цераза” фермент нь арьсны гадарга дээрх үхэжсэн хэсгийг зөөлөн цэвэрлэхээс гадна арьс шинэчлэгдэх, нөхөн сэргэх явцыг идэвхжүүлнэ Лавны эрвээхийн ханд нь