Тухай AoGrand

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан гарын 5 дадал олгох

Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгааЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ОРЧИНД ХИЙСЭН СУДАЛГАА УранчимэгБ 1 МэндхүүБ 2 1 Дархан-Уул аймгийн 18-р цэцэрлэг Товч утга: Монгол улсад хүүхдийн байгууллагын эрүүл ахуйн орчны шаардлага, эрүүлwwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтДэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийсэн тооцооллоор дэлхийн хэмжээнд 11 тэрбум хүн найдвартай усан хангамжгүй, 24 тэрбум хүн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжгүйҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛнорм, нормативын шаардлага хангасан 0 20 2 Бялууны төрлийн дадал нэвтрүүлэх 74, 1315, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт75Худалдаа, үйлчилгээний байгууллага нь эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлага хангасан, үйлчлүүлэгч чөлөөтэй ашиглах боломжтой ариун цэврийн өрөө, гар угаах хэрэгсэлтэй байна
БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАРэрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдлын шаардлага хангасан 0 5 30 Өрөө, тасалгаа нь 20°С-хэмээс цэврийн зөв дадал хэвшил олгох сургалт сурталчилгаа хийдэг 0 2 0 165 0 0 51
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХуулийн нэгдсэн портал сайт ХАЙХ x; Эрх зүйн акт Сүүлд оруулсан актууд
АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХнормативын шаардлага хангасан 0 20 2 зохистой дадал нэвтрүүлэх зөөврийн тавиурыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛнорм, нормативын шаардлага хангасан 0 20 2 Бялууны төрлийн дадал нэвтрүүлэх 74, 1315, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХуулийн нэгдсэн портал сайт ХАЙХ x; Эрх зүйн акт Сүүлд оруулсан актууд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт511бие бялдрын хувьд эрүүл чийрэг өсгөж хөгжүүлэх, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй болгох; 512хэл яриа, сэтгэхүйн чадвар эзэмшүүлэх, хүрээлэн байгаа орчин, юмс үзэгдлийн
АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХнормативын шаардлага хангасан 0 20 2 зохистой дадал нэвтрүүлэх зөөврийн тавиурыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт511бие бялдрын хувьд эрүүл чийрэг өсгөж хөгжүүлэх, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй болгох; 512хэл яриа, сэтгэхүйн чадвар эзэмшүүлэх, хүрээлэн байгаа орчин, юмс үзэгдлийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтДэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийсэн тооцооллоор дэлхийн хэмжээнд 11 тэрбум хүн найдвартай усан хангамжгүй, 24 тэрбум хүн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжгүй
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт2Дархлаажуулалт хийх эрүүл ахуйн шаардлага хангасан өрөөтэй 3Вакцин хадгалах зориулалтын хөргөгч /тог баригчтай/, хэм хяналтын хэрэгслүүдтэй 5, 4, 3, 2, 0
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛнорм, нормативын шаардлага хангасан 0 20 2 Бялууны төрлийн дадал нэвтрүүлэх 74, 1315, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХнормативын шаардлага хангасан 0 20 2 зохистой дадал нэвтрүүлэх зөөврийн тавиурыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд
441, - homeinspectiongovmn45 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 154 0 10 46 "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" mns cac/rcp 39:2011 стандартын 66-68 0 10 47 "Эрүүл ахуйн тухай" хуулийн 72 0 10 0 153 0
БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАРэрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдлын шаардлага хангасан 0 5 30 Өрөө, тасалгаа нь 20°С-хэмээс цэврийн зөв дадал хэвшил олгох сургалт сурталчилгаа хийдэг 0 2 0 165 0 0 51
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛнорм, нормативын шаардлага хангасан 0 20 2 Бялууны төрлийн дадал нэвтрүүлэх 74, 1315, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтДэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийсэн тооцооллоор дэлхийн хэмжээнд 11 тэрбум хүн найдвартай усан хангамжгүй, 24 тэрбум хүн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжгүй
АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХнормативын шаардлага хангасан 0 20 2 зохистой дадал нэвтрүүлэх зөөврийн тавиурыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд
441, - homeinspectiongovmn45 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 154 0 10 46 "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" mns cac/rcp 39:2011 стандартын 66-68 0 10 47 "Эрүүл ахуйн тухай" хуулийн 72 0 10 0 153 0
441, - homeinspectiongovmn45 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 154 0 10 46 "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" mns cac/rcp 39:2011 стандартын 66-68 0 10 47 "Эрүүл ахуйн тухай" хуулийн 72 0 10 0 153 0
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгааЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ОРЧИНД ХИЙСЭН СУДАЛГАА УранчимэгБ 1 МэндхүүБ 2 1 Дархан-Уул аймгийн 18-р цэцэрлэг Товч утга: Монгол улсад хүүхдийн байгууллагын эрүүл ахуйн орчны шаардлага, эрүүл
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт511бие бялдрын хувьд эрүүл чийрэг өсгөж хөгжүүлэх, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй болгох; 512хэл яриа, сэтгэхүйн чадвар эзэмшүүлэх, хүрээлэн байгаа орчин, юмс үзэгдлийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт2Дархлаажуулалт хийх эрүүл ахуйн шаардлага хангасан өрөөтэй 3Вакцин хадгалах зориулалтын хөргөгч /тог баригчтай/, хэм хяналтын хэрэгслүүдтэй 5, 4, 3, 2, 0