Тухай AoGrand

cwhat компаниуд нь makong jabd ариутгагч юм

Ард санхүүгийн нэгдэл хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2020 оны 2 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компанийн 2019 оны цэвэр ашгийн 1265 хувь буюу нэгж хувьцаанд 3495 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцааАрд санхүүгийн нэгдэл хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2020 оны 2 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компанийн 2019 оны цэвэр ашгийн 1265 хувь буюу нэгж хувьцаанд 3495 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцааАрд санхүүгийн нэгдэл хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2020 оны 2 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компанийн 2019 оны цэвэр ашгийн 1265 хувь буюу нэгж хувьцаанд 3495 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа
Ард санхүүгийн нэгдэл хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2020 оны 2 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компанийн 2019 оны цэвэр ашгийн 1265 хувь буюу нэгж хувьцаанд 3495 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа
Ард санхүүгийн нэгдэл хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2020 оны 2 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтаар компанийн 2019 оны цэвэр ашгийн 1265 хувь буюу нэгж хувьцаанд 3495 төгрөг, нийт 1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа